Kontaktpersonar og treningsavgifter

Kontaktpersonar og treningsavgifter

 

Kontaktpersonar:
Linda Hovland
Leiar Dale Idrettslag
daleidrettslag@gmail.com
tlf. 99017852
Ola Hovland
Leiar Handballgruppa
tlf: 958 94 683
Julie Vårdal Heggøy
Leiar Fotballgruppa
tlf: 909 94 421
Hilde Genberg
Leiar Badminton
tlf: 901 74 525
Gro Fivelsdal
Leiar Volleyballgruppa
tlf: 901 49 611
Solveig Nitter
Leiar Barneidrett
tlf: 404 64 426
Ståle Brattelid
Leiar Sykkelgruppa
tlf: 951 02 565
Treningssenteret Vidar Samuelsen
tlf: 970 37 525

 

Treningsavgifter i Dale Idrettslag:
Born opp til 12 år              kr. 300,- pr. år
Ungdom 13-19 år              kr. 500,- pr. år
Vaksne 20 år +                 kr. 800,- pr. år
MERK!
Er ein aktiv i fleire idrettar, skal ein betale for kvar idrett/aktivitet, men maksimum for 2 idrettar.Treningssenteret i Fjalerhallen har eigne satsar for treningsavgift!
Medlemsavgift i Dale Idrettslag:
Medlem 0-16 år       kr. 100,- pr år
Medlem 17 +          kr. 200,- pr. år
Støttemedlem         kr. 100,- pr. år